Dokumenty

Dětské hlášky Organizace školního roku

Charakteristika mateřské školy domeček

Základní škola a mateřská škola Toužim je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Toužim.

Mateřská škola DOMEČEK funguje jako odloučené pracoviště od ZŠ a sídlí na adrese: Sídliště 429, Toužim. Provoz MŠ se nachází v areálu MŠ Sluníčko v centru města. Celková kapacita je 26 dětí. MŠ je s celodenním provozem od 6:30h do 16h.

Budova je dvoupodlažní. V přízemí je umístěna šatna, třída vybavená magic boxem a televizí, sociální zařízení, prostorná tělocvična, tvůrčí a keramická dílna, sklad pomůcek.

V patře je prostorná třída MŠ, výdejna stravy s jídelnou, dětské sociální zařízení se sprchovým koutem, kabinet, úklidová komora a WC pro personál.

Pro volný pohyb a zpestření pohybových aktivit dětí rádi využíváme herní prvky dětského hřiště před budovou MŠ Domeček, dětské hřiště s pískovištěm, které máme vedle školky na zahradě, sportoviště u základní školy a odpočinkové zóny ve městě. Poloha školy umožňuje praktikovat aktivity ve volné přírodě. Do lesa to máme pár minut chůze.

Do školky jsou přijímány všechny děti ve věku 2-6 let

Nosnou výchovnou metodou je hra, jejímž prostřednictvím se děti učí přemýšlet, řešit různé situace, komunikovat s ostatními dětmi i dospělými, výtvarně, hudebně a pohybově se vyjadřovat. Vzájemně se zde prolínají aktivity spontánní a řízené.

Předškolní vzdělávání probíhá dle Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „DOMEČEK“. Na základě ŠVP máme vytvořen tzv. Třídní vzdělávací plán, ve kterém jsou rozpracované jednotlivé tematické bloky s konkrétními návrhy činností a cíle vzdělávání.

Předškolní vzdělávání zde zajišťují  2 pedagogické pracovnice s odpovídající kvalifikací.

HLAVNÍ PRIORITY MŠ

  • Individuální přístup
  • Kvalitní speciálně pedagogická péče a podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Podpora estetických a pracovních výchov
  • Maximální pohybové vyžití pro zdravý rozvoj dětí
  • Zdraví, ochrana a bezpečnost dětí
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Vzájemná partnerská spolupráce s rodiči, zřizovatelem a veřejností

Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři školy:

DOMEČEK – ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2018

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ – SMĚRNICE

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE – co potřebuje dítě v MŠ, úplata za pv, nabízené činnosti

DESATERO PRO RODIČE – základní požadavky na dítě předškolního věku před nástupem do ZŠ

SMĚRNICE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ 2019