Zaměstnanci

Personální složení

PaedDr. Ingrid Franková ředitelka školy
Jitka Carvová  vedoucí učitelka
 Andrea Šikýřová třídní učitelka 
 Renáta Drechslerová, Mgr. učitelka  
Olga Petrovičová školní asistentka
Zlatuše Bulínová pracovnice provozu, uklízečka